Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centrum Edukacji Obywatelskiej partnerem "Platformy dla Klimatu"

Celem „Partnerstwa dla Klimatu” jest prowadzenie wspólnie z partnerami kompleksowych, innowacyjnych działań edukacyjnych i promocyjnych związanych z problematyką zmian klimatu. W ramach Platformy organizowane są różnego rodzaju wydarzenia o dość zróżnicowanym charakterze, m.in. konferencje, debaty, happeningi, wystawy, które to mają na celu zwiększanie świadomości z zakresu ochrony klimatu wśród różnego rodzaju instytucji oraz mieszkańców Polski.

Partnerami „Platformy dla Klimatu” są organizacje i instytucje reprezentujące bardzo różnorodne środowiska, m.in. jednostki administracji rządowej i samorządowej, ambasady, organizacje pozarządowe oraz instytucje, dla których ochrona klimatu stanowi priorytet. Pokazały one swoimi wcześniejszymi dokonaniami troskę o środowisko, a udziałem w „Partnerstwie dla Klimatu” dają dowód swojemu zaangażowaniu w kwestie ochrony przyrody i świadomości, że tylko wspólne działanie może zagwarantować sukces. 

W roku 2014-2015 koordynatorki programu edukacyjnego CEO "Zgodnie z Naturą" są odpowiedzialne za prowadzenie z partnerami działań edukacyjnych i promocyjnych związanych z tematyką zamiany kliamtu. Podczas największej plenerowej imprezy w Polsce poświęconej środowisku (sierpień 2015 w Warszawie), koordynatorki programu wspólnie z Partnerami dla Klimatu będą przypominać o istotnych kwestiach dotyczących zmian klimatu. Na stoisku zaprezentują podejmowane przez CEO działania w ramach edukacji ekologicznej i  zachęcą odwiedzających i odwiedzające do refleksji na tym, jakie znaczenie ma wpływ naszych drobnych zachowań na zmiany klimatu. Już teraz serdecznie zapraszamy!

Projekt „Partnerstwo dla Klimatu” został zapoczątkowany latem 2008 roku jako platforma współpracy i wspierania wydarzeń towarzyszących 14. Konferencji Klimatycznej COP 14 w Poznaniu. Do roku 2011 Platforma działała pod patronatem Ministerstwa Środowiska, od roku 2012 inicjatywa kontynuowana jest przez Miasto Stołeczne Warszawa.

W sumie w partnerstwie „Platformy dla Klimatu” jest oprócz Centrum Edukacji Obywatelskiej ponad 20 organizacji i instytucji, min. Ambasada Królestwa Dani, Białowieski Park Narodowy, Discovery Polska Sp.z o.o., Fundacja Nasza Ziemia, Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej, Klub Gaja, Fundacja Ekologiczna Arka, WWF.