Program Zgodnie z Naturą
 realizowany przez:

A A A

O programie

Trwający trzy semestry bezpłatny projekt edukacji ekologicznej skierowany do szkół podstawowych (klas 4-6) oraz gimnazjalnych, znajdujących się w rejonach, w których występują różne formy ochrony obszarowej, głównie Natura 2000. Projekt promujący aktywności, które są zgodne z zasadami poszanowania przyrody, łamiące stereotypy na temat obszarów chronionych jako terenów zamkniętych.

Zgodnie z Naturą

Proponujemy zespołom uczniowskim, aby wykorzystywały zdobytą wiedzę w praktyce i przeprowadzały projekty skierowane do społeczności lokalnych, dzięki czemu mieszkańcy i mieszkanki oraz lokalne instytucje zdobędą wiedzę o wartości obszaru, w którym żyją oraz korzyściach, jakie mogą czerpać z jego ochrony.

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

Prawa do materiałów na stronie, o ile nie stwierdzono inaczej, posiada Centrum Edukacji Obywatelskiej, a teksty są dostępne na licencji Creative Commons BY-SA 3.0 PL. Licencja nie obejmuje zdjęć, filmów i materiałów graficznych. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych treści.