Program Zgodnie z Naturą
 realizowany przez:

   

Zajrzyj także na strony

Gotowe materiały edukacyjne

Przekazujemy Państwu gotowe materiały edukacyjne dotyczące edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży podczas zajęć szkolnych i terenowych. Scenariusze zajęć, karty pracy, plakaty i infografiki dotyczą tematów takich jak bioróżnorodność, formy ochorny przyrody, wpływ człowieka na środowisko oraz zawierają pomysły na zabawy z wykorzystaniem uroków przyrody. Wszystkie materiały zostały opracowane w ramach programu Centrum Edukacji Obywatelskiej "Zgodnie z Naturą" w latach 2014-2017.  Sięgnij po materiały

Zgodnie z Naturą zakończony sukcesem

Program edukacji ekologicznej Zgodnie z Naturą dobiegł końca w 2017 roku. Działania edukacyjne były skierowane do szkół podstawowych (klas 4-6) oraz gimnazjalnych, znajdujących się w rejonach, w których występują różne formy ochrony obszarowej, głównie Natura 2000. Wraz ze szkołami z całej Polski promowaliśmy aktywności, które są zgodne z zasadami poszanowania przyrody, łamią stereotypy na temat obszarów chronionych jako terenów zamkniętych.  

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

O ile nie jest stwierdzone inaczej, prawa do materiałów na stronie posiada Centrum Edukacji Obywatelskiej, a teksty są dostępne na licencji CC BY-NC-SA - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach. Licencja nie obejmuje zdjęć, filmów i materiałów graficznych. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych treści.