Materiały multimedialne

Proces uczenia powinien jak najczęściej przybierać charakter pracy badawczej, podczas której uczniowie i uczennice dostrzegają określony problem, formułują go, a następnie samodzielnie rozwiązują w drodze operacji intelektualnych i działań praktycznych. Do narzędzi dydaktycznych, które świetnie nadają się do wspomagania tego procesu zaliczają się materiały filmowe, popularne wśród młodzieży niemal na co dzień korzystającej z YouTube. O tym jak wykorzystać materiały filmowe na zajeciach przeczytasz w materiale przygotowanym przez CEO

Poniżej prezentujemy dwa materiały multimedialne przedstawiające tematykę ochrony przyrody. Przyjazny sposób przedstawienia zagadnień w filmikach może dodatkowo zainteresować uczniów i uczennice. Miłego oglądania!


W filmie "Bioróżnorodność" opowiadamy o tym czym jest bioróżnorodność, opisujemy jak trudno jest oszacować liczbę gatunków zamieszkujacych wraz z nami Ziemię. Skłaniamy do refleksji nad tym, dlaczego bioróżnorodność zanika oraz dlaczego troska o nią jest taka ważna. Proponując różne sposoby na działanie i zachęcamy do wzięcia udziału w misji ochrony bogactwa naturalnego naszej planety!


W filmie "Natura 2000" próbujemy odczarować obszar sieci Natura 2000, pokazywany najczęściej w sposób niedostosowany do najmłodszych odbiorców i odbiorczyń. W filmie sieć Natura 2000 to przede wszystkim forma ochrony przyrody, która ma służyć w równym stopniu naturze, jak i nam wszystkim. Opowiadamy o tym, jak obszary Natura 2000 chronią przyrodę, opisujemy konkretne przykłady takich obszarów w Polsce i pokazujemy czym możemy się cieszyć, dzięki ich funkcjonowaniu. Mamy być z czego dumni!