Naturalne inspiracje

​Przekazujemy w Wasze ręce publikację "Naturalne pole do działania" z zestawem dobrych praktyk, z zakresu realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych w tematyce ochrony bioróżnorodności, obszarów chronionych oraz wpływu człowieka na przyrodę. Wszystkie opisane działania dotyczą aktywności podejmowanych w programie Zgodnie z Naturą, realizowanym w ponad 60 szkołach podstawowych oraz gimnazjach w całej Polsce, od grudnia 2014 r. do czerwca 2016 r. Szkoły przez trzy semestry były zaangażowane w realizację programu w swoich lokalnych społecznościach. Każda grupa wybierała jedną z dziewięciu ścieżek tematycznych, która odpowiadała na ich potrzeby. Zapraszamy do lektury!:)

 

Prezentujemy dobre praktyki programu Zgodnie z Naturą

W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie i uczennice realizujący program Zgodnie z Naturą przeprowadzili, na podstawie kart pracy (przygotowanych przez CEO), projekty uczniowskie skierowane do lokalnej społeczności. Młodzi ludzie swoim działaniem promowali różnorodne aktywności, które są zgodne z zasadami poszanowania przyrody, ale jednocześnie łamią streotypy na temat obszarów chronionych jako terenów zamkniętych.

Poniżej prezentujemy ciekawe realizacje projektów uczniowskich w nadziei, że staną się one źródłem inspiracji dla kolejnych zespołóch Zgodnie z Naturą. Bohaterami i bohaterkami tych opowieści jesteście Wy sami :)

 

 

Zielona inwentaryzacja w Marcyporębie

 

Natura w otworku, Zielona inwentaryzacja, Gramy okolicę w Warszawie

 

Ekoinicjatywa w Zielonej Górze

Gramy okolicę w Łagowie

Spacery dźwiękowe w Zaborze

Gramy okolicę w Gosprzydowej