Zamówienia publiczne

Rozeznanie cenowe nr 2/7/2014

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, realizujący projekt „Zgodnie z Naturą”, finansowany ze środków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nr umowy 459/2014/Wn50/OP-XN-02/D zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących na składu graficznego materiałów w terminie 20 lipca 2014 r. do 31 maja 2015 r.:

  1. Przygotowanie grafik na facebook (logo, zdjęcie w tle, grafiki dedykowane), elektronicznych materiałów edukacyjnych (wzór strony)
  2. Opracowanie graficzne i skład kart pracy – 2 – 9 sztuk (a3 łamany do a5)
  3. Opracowanie graficzne i skład publikacji ze scenariuszami outdoorowymi (20 – 30 stron, format a5)
  4. Opracowanie graficzne i skład publikacji zestawu ćwiczeń dla uczniów (50 – 60 stron, format b5)
  5. Opracowanie graficzne 2 materiałów multimedialnych

Termin nadsyłania ofert: 22.07.2014 r., godzina 17.00.

Oferty zawierające pełen koszt (brutto) należy wysyłać na adres:joanna.gus@ceo.org.pl lub na adres: CEO, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa

Kryterium wyboru: 100% cena

Zapytanie ofertowe nr 15/02/2015

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, realizujący projekt „Zgodnie z Naturą”, finansowany ze środków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nr umowy 459/2014/Wn50/OP-XN-02/D zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących na przygotowanie raportu z diagnoz obszarów Natura 2000. Diagnozy dotyczą postrzegania, gospodarowania oraz życia na obszarach Natura 2000 z całej Polski.

Termin wykonania raportu: 20.04.2016 r.

Termin nadsyłania ofert: 27.02.2015 r.

Oferty zawierające pełen koszt (brutto) należy wysyłać na adres:Julia.godorowska@ceo.org.pl lub dostarczyć a adres: CEO, Noakowskiego 10/1, 00 – 666 Warszawa.

Kryterium wyboru: 100% cena

Zapytanie ofertowe nr 6/7/2016

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, realizujący projekt „Zgodnie z Naturą”, finansowany ze środków w ramach Mechanizmu Finanoswego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nr umowy 459/2014/Wn50/OP-XN-02/D zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących na składu graficznego materiałów w terminie 29 lipca – 9 sierpnia 2016 r. (infografiki i plansze edukacyjne) oraz 12 – 24 sierpnia 2016 r. (karty pracy oraz publikacja):

  1. Dwie infografiki w formacie B1
  2. Dwie plansze edukacyjne w formacie B1
  3. Dwie karty pracy składane z A3 do A4 do publikacji online.
  4. Publikacja online – 40 stron w formacie B5

Termin nadsyłania ofert: 14.07.2016 r., godzina 17.00.

Oferty zawierające pełen koszt (brutto) należy wysyłać na adres: Julia.godorowska@ceo.org.pl

Kryterium wyboru: 100% cena