Plansze i infografiki

Zachęcamy do zapoznania się z planszami edukacyjnymi i infografikami dotyczącymi edukacji ekologicznej, w tym zagadnień różnorodność biologicznej, ochrony przyrody oraz naszych nawyków i zachowań mających wpływ na środowisko naturalne. Zapraszamy również do korzystania z kart pracy dla uczniów i uczennic przygotowanych w oparciu o jedną planszę eduakcyjną i jedną infografikę.

achęcamy do korzystania ze scenariuszy zajęć, gier edukacyjnych i filmów edukacyjnych dotyczących edukacji globalnej oraz zapoznania się z artykułami wyjaśniającymi wybrane zagadnienia globalne

Formy ochrony przyrody 

Różnorodność biologiczna to całe bogactwo życia na Ziemi, na które składa się świat zwierząt i roślin ich siedliska oraz geny. Różnorodność biologiczna to całość przyrody ożywionej, ta jednak powiązana jest przyrodą nieożywioną, która zawsze stanowi siedlisko dla żywych organizmów. Nasze życie również zależy od różnorodności biologicznej, korzystamy z niej na co dzień. Aby chronić bioróżnorodność oraz środowisko przyrodnicze wyznacza się specjalne obszary ochrony przyrody, które obejmuje się różnymi formami ochrony. Dzięki tym formom mamy możliwość badać przyrodę i podziwiać jej piękno oraz dajemy na to szansę kolejnym pokoleniom.

[Aby powiększyć grafikę kliknij w obrazek]

Bioróżnorodność warta zachodu

Na podwórku może mieszkać 10 gatunków mrówek, które prowadzą ze sobą wojny, organizują zbójeckie wyprawy i zawierają sojusze. Obok Was może żyć nawet 30 różnych gatunków ptaków, dla których miasto przypomina las, łąkę, step, a nawet góry. Nocą podwórko szkoły przestaje być nasze, a odwiedzają je tak tajemnicze stworzenia jak kuna, łasica, tchórz czy jeż. Kto z Was wiedział, że w mieście można spotkać kilkanaście gatunków nietoperzy i setki różnych owadów? Ilość różnorodnych roślin, zwierząt na łące czy lesie jest nieporównywalnie większa! Warto się tej różnorodności lepiej przyjrzeć.

 

[Aby powiększyć grafikę kliknij w obrazek]

Bioróżnorodność na co dzień

Znaczenie różnorodności biologicznej w życiu człowieka jest ogromne – zapewnia ona źródło pożywienia, leki, drewno oraz inne surowce niezbędne do życia. Niestety bioróżnorodność na świecie zanika – codziennie giną bezpowrotnie kolejne gatunki, a odpowiada za to zwykle działalność człowieka. Wyrąb i wypalanie lasów, w celu pozyskania drewna oraz terenów pod uprawy, następnie intensywne, przesycone chemikaliami rolnictwo czy nadmierny połów, niepozwalający na odtworzenie ławic ryb, to jedne z wielu czynników mających ujemne skutki dla funkcjonowania różnorodności biologicznej. Wraz z wymieraniem roślin i zwierząt, nieodwracalnie zanikają również cenne ekosystemy. Twoje codziennie wybory konsumenckie mają znaczenie w zachowaniu różnorodności biologicznej.

[Aby powiększyć grafikę kliknij w obrazek] 

 

 

 

Szkoła przyjazna środowisku

Zmiany nawyków i zachowań mają większy sens, gdy są udziałem dużej liczby osób. W Polsce uczniowie i uczennice w dni powszednie spędzają w szkole od 1/5 do 1/3 doby. W 2015 roku do 13 528 szkół podstawowych uczęszczało 2 306 102 uczniów i uczennic, do 7 637 szkół gimnazjalnych uczęszczało 1 105 868, a do 9 600 szkół ponadgimnazjalnych uczęszczało ponad 500 000. Te dane pokazują, że uczniowie i uczennice tworzą bardzo dużą społeczność konsumencką. W społeczności siła! Zachęćcie swoich kolegów i koleżanki by wspólnie podjąć wyzwanie i sprawić, aby Wasza szkoła była miejscem przyjaznym środowisku i dla Was samych.

 [Aby powiększyć grafikę kliknij w obrazek] 

 

Karta pracy Bioróżnorodność na co dzień

Karta pracy Bioróżnorodność warta zachodu