Raport ewaluacyjny z rekomenadcjami

Zapraszamy do zapoznania się z raportem ewaluacyjnym z realizacji projektu "Zgodnie z Naturą". 

Ewaluacja projektu miała charakter ewaluacji ex-post i realizowana była przez projektodawcę – zespół organizatorów Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ewaluatorka zewnętrzna – autorka poniższego raportu została zaproszona w końcowej fazie – jedynie do analizy istniejących materiałów. Ponieważ z przyczyn organizacyjnych generowanie nowych danych ewaluacyjnych było niemożliwe, a istniejące materiały miały ograniczony zakres poniższy raport stanowi jedynie podsumowanie wyników materiałów ewaluacyjnych, gromadzonych przez organizatorów w trakcie trwania projektu. Nie może być on traktowany jako pełnowartościowy raport z ewaluacji całego projektu. Stworzone przez organizatorów narzędzia ewaluacyjne służyły pomiarowi:

 • stopnia przydatności stworzonych materiałów edukacyjnych
 • stopnia użyteczności proponowanych form wsparcia
 • stopnia, w jakim działania projektowe wpłynęły na rozwój wiedzy i świadomości uczniów z zakresu różnorodności biologicznej
 • stopnia, w jakim działania projektowe mogą zainicjować większe zaangażowanie młodzieży w działania na rzecz przyrody i zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych

Analizie poddano następujące materiały:

 • ankietę ewaluacyjną online – wypełnianą przez opiekunów zespołów projektowych po zakończeniu projektu.
 • sprawozdania z projektów uczniowskich 
 • raporty z realizacji lekcji przeprowadzonych na podstawie scenariusza 
 • raporty konsultantów regionalnych 
 • raporty z warsztatów tematycznych w szkołach (wprowadzających i pogłębiających) 
 • ankiety ewaluacyjne szkolenia dla nauczycieli 
 • ankiety ewaluacyjnej konferencji otwierającej projekt 
 • dokumentację projektową.

Dodatkowo, ewaluatorka przeprowadziła wywiad pogłębiony z jedną z koordynatorek projektu. 

RAPORT EWALUACYJNY [ kliknij]