MINI-ZADANIA, CZYLI GOTOWE POMYSŁY NA LEKCJE ONLINE

Okres pandemii stanowi wyzwanie dla nas wszystkich – nauczycieli i nauczycielek oraz uczniów i uczennic. Choć jesteśmy zamknięci w naszych domach, śledzimy to, co dzieje się na świecie uważniej niż kiedykolwiek. Czas ten obfituje w wiele ważnych i ciekawych wydarzeń (społecznych, ekonomicznych i kulturowych), o których warto porozmawiać z młodymi ludźmi. Nie chcemy, żeby społeczna izolacja pozbawiła dzieci i młodzież źródła wiedzy na temat globalnych wzywań i problemów. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy światowa solidarność, empatia i wzajemna odpowiedzialność są kluczowe dla naszego dalszego funkcjonowania.


Dlatego przygotowaliśmy gotowe do pobrania mini-zadania, które nauczyciele i nauczycielki mogą wykorzystać do pracy zdalnej z uczniami. Zawierają one gotowe scenariusze, materiały i karty pracy. Wszystkie one bazują na programach, które prowadzimy dla szkół w ramach naszego Działu Edukacji Globalnej i Ekologicznej.

 

1. MIGRACJE LUDNOŚCI - SKĄD, DOKĄD I DLACZEGO? [DO POBRANIA]

Lekcja przypomina podstawowe pojęcia związane z migracjami. Ponadto uczniowie i uczennice poznają główne kierunki migracji w Europie i na świecie oraz przyczyny, dla których ludzie opuszczają swój kraj pochodzenia.

Przedmiot: Geografia

Czas: 1,5 godziny

Poziom edukacyjny: szkoły ponadpodstawowe

2. RÓŻNE PUNKTY WIDZENIA. JAK ROZMAWIAĆ, ABY SIĘ WZAJEMNIE SŁUCHAĆ I ROZUMIEĆ? [DO POBRANIA]

Uczniowie i uczennice dowiadują się, czego potrzebują, aby rozmawiać z drugim człowiekiem w bezpiecznej atmosferze, uczą się formułować zasady dobrej rozmowy oraz poznają zachowania, które pozwalają się do tych zasad stosować.

Przedmiot: WOS

Czas: 1 godzina

Poziom edukacyjny: VI-VIII klasa szkoły ponadpodstawowej

3. PANDEMIA KORONAWIRUSA. JAK WYGLĄDA SYTUACJA UCHODŹCÓW I UCHODŹCZYŃ ORAZ MIGRANTÓW I MIGRANTEK W POLSCE I NA ŚWIECIE? [DO POBRANIA]

Uczniowie i uczennice zwrócą uwagę na sytuację uchodźców w obozach w Libanie i wewnątrz Syrii oraz migrantów i migrantek z Ukrainy w Polsce w czasie pandemii. Będą w stanie porównać sytuację wymienionych grup.

Przedmiot: WOS

Czas: 1 godzina

Poziom edukacyjny: VIII klasy szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowe

4. W JAKI SPOSÓB KAŻDY I KAŻDA Z NAS MOŻE UCZYNIĆ ŚWIAT LEPSZYM MIEJSCEM DLA WSZYSTKICH? [DO POBRANIA]

Uczniowie i uczennice poznają Cele Zrównoważonego Rozwoju i zastanawiają się, jaki mają wpływ na ich realizację. Dowiadują się, jaki jest sens indywidualnych działań na rzecz globalnych wyzwań.

Przedmiot: WOS

Czas: 45-60 minut

Poziom edukacyjny: szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe

5. REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA. CZY ODCZUWASZ JEJ SKUTKI? [DO POBRANIA]

Uczniowie i uczennice rozumieją, jak rewolucja przemysłowa wpływa na współczesność oraz poznają zalety i wady rozwoju przemysłu.

Przedmiot: Historia

Czas: 1 godzina

Poziom edukacyjny: VII-VIII klasa szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowe

6. JAK MÓWIĆ O AFRYCE [DO POBRANIA]

Uczniowie i uczennice dowiadują się, jaki wpływ na pozyskiwanie wiedzy geograficznej mają stereotypy myślowe. Poznają także przykłady, które ilustrują zróżnicowanie Afryki pod kątem przyrodniczym, społeczno-gospodarczym i kulturowym. Dowiaduj się o zasadach rzetelnego informowania o krajach globalnego Południa.

Przedmiot: Geografia

Czas: 1,5 godziny

Poziom edukacyjny: Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

7. POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI BEZ STEREOTYPÓW [DO POBRANIA]

Uczniowie i uczennice poznają znaczenie słowa stereotyp. Dowiedzą się także, jaki jest procentowy udział kobiet i mężczyzn studiowania na wybranych kierunkach, na przykładzie wyższych uczelni technicznych. Zastanowią się także, jak powiązać własne zainteresowania z tym, co chcę robić w życiu.

Przedmiot: WOS

Czas: 1,5 godziny

Poziom edukacyjny: VI-VIII klasa szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowe

8. CZEGO UCZĄ NAS WILKI? [DO POBRANIA]

Uczniowie i uczennice poznają znaczenie słowa różnorodność biologicznasieć troficznareintrodukcja. Zastanowią się także nad wartością różnorodności biologicznej i poznają kilka sposobów jej ochrony.

Przedmiot: Biologia

Czas: 1,5 godziny

Poziom edukacyjny: VI-VIII klasa szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowe

9. JAK „ROZPRAWIĆ SIĘ” Z WYZWANIAMI WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA? ROZPRAWKA – ĆWICZENIA REDAKCYJNE [DO POBRANIA]

Uczniowie i uczennice dowiedzą się, jak napisać rozprawkę, by uzasadniać swoje stanowisko. Poznają także Cele Zrównoważonego Rozwoju oraz sposoby, jak oni mogą się przyczynić się do stabilnego i trwałego rozwoju świata.

Przedmiot: Język polski

Czas: 60 minut

Poziom edukacyjny: VII-VIII klasa szkoły podstawowej

 

Więcej mini-zadań dostępnych jest na blogu Centrum Edukacji Obywatelskiej

 

Mini-zadania powstały w ramach programów: