Sztama z przyrodą na portalu młodzieżowym Działasz.pl

W jaki sposób działać, aby budować świadomość i zaangażowanie społeczne w temacie ochrony bioróżnorodności? Co zrobić, aby zwiększać zainteresowanie mieszkańców i mieszkanek okoliczną przyrodą? W jaki sposób zmieniać perspektywę postrzegania obszarów chronionych jako terenów zamkniętych?

O dobrych praktykach w realizacji działań w zakresie edukacji ekologicznej przeczytasz na portalu dla młodzieży Działasz.pl.

Na podwórku może mieszkać 10 gatunków mrówek, które prowadzą ze sobą wojny, organizują zbójeckie wyprawy i zawierają sojusze. Obok Was może żyć nawet 30 różnych gatunków ptaków, dla których miasto przypomina las, łąkę, step, a nawet góry. Kto z Was wiedział, że w mieście można spotkać kilkanaście gatunków nietoperzy i setki różnych owadów? Ilość różnorodnych roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych jest ogromna. Warto się tej różnorodności lepiej przyjrzeć, pokazać ją naszym kolegom z koleżankom z klasy, rodzicom, sąsiadom i sąsiadkom, organizując lokalną akcję na rzecz przyrody!