Scenariusze lekcji na temat korytarzy ekologicznych do pobrania

Dlaczego zwierzęta się przeprowadzają i jak często to robią? W jaki sposób chronić zwierzęta przy równoczesnej rozbudowie dróg? Czy potrzeby natury i człowieka da się pogodzić? Na te i inne pytania, znajdziecie odpowiedzi w scenariuszach dla trzech poziomów edukacyjnych.

Zapraszamy do skorzystania ze scenariuszy lekcji opracowanych przez CEO dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia”. Propozycje lekcji dotyczą tematu korytarzy ekologicznych, czyli sieci terenów zielonych, które stanowią szlaki komunikacyjne dla wielu gatunków roślin i zwierząt. W oparciu o to zagadnienie, nauczyciel/nauczycielka może wytłumaczyć uczniom i uczennicom zależności w ekosystemie oraz pokazać, w jaki sposób łączenie potrzeb człowieka i przyrody jest możliwe. Scenariusze skierowane są do trzech poziomów edukacyjnych – klas 1-3 szkoły podstawowej (nauczanie zintegrowane/przyroda), gimnazjum (biologia) i szkoły ponadgimnazjalnej (biologia).

 

 

 

 

Dlaczego uczyć (się) o korytarzach migracyjnych?

Scenariusze dla młodszych uczniów i uczennic stanowią wprowadzenie do tematyki przyrodoznawstwa i gatunków chronionych, a także kształtują wrażliwość na potrzeby środowiska naturalnego. Starsi uczniowie i uczennice z kolei zapoznają się ze zjawiskami migracji, konkurencji wewnątrzgatunkowej i międzygatunkowej, poznają pojęcie niszy ekologicznej, porozmawiają o formach biernej i czynnej ochrony przyrody. Scenariusze zwracają uwagę na kwestie ważne z perspektywy zrównoważonego rozwoju, pokazując, że ekosystem jest pełen zależności, co wymaga od człowieka odpowiedzialnych działań. Cele lekcji zostały opracowane w oparciu o aktualną podstawę programową, umożliwiając nauczycielowi/nauczycielce realizację materiału dla danego przedmiotu. Zagadnienie korytarzy migracyjnych zostało przedstawione na przykładzie Puszczy Karpackiej, co może stanowić punkt wyjścia do rozmowy na temat tego regionu oraz charakterystyki terenów chronionych w ogóle. Zaproponowane ćwiczenia zapraszają również do zlokalizowania istniejących korytarzy ekologicznych w najbliższym otoczeniu ucznia/uczennicy.

 

zdjęcia na wolnej licencji: CC0 - Creative Commons

Gra, film i mapa

Scenariusze posługują się metodami aktywizującymi takimi jak: gra planszowa, kalambury, słuchowisko, film przyrodniczy, praca z mapą. Propozycje lekcji zawierają elementy oceniania kształtującego – pytania kluczowe i kryteria sukcesu przedstawione w języku ucznia/uczennicy. Scenariuszom towarzyszą karty pracy, które wspierają pracę w grupach dzieci i młodzieży.

Autorki scenariuszy: Julia Godorowska i Urszula Bijoś

Inspiracje

Więcej na temat korytarzy migracyjnych przeczytasz tutaj: http://www.zielonepodkarpacie.pl/korytarze-migracyjne/

Zapraszamy do odwiedzenia innych stron internetowych CEO poświęconych edukacji ekologicznej i zrównoważonemu rozwojowi:

wezoddech.ceo.org.pl
globalna.ceo.org.pl

Scenariusze lekcji powstały w ramach projektu "Ochrona Ostoi Karpackiej Fauny Puszczańskiej - Korytarze Migracyjne".