Konferencja otworzy projekt Zgodnie z Naturą

Zapraszamy serdecznie na konferencję otwierającą projekt Zgodnie z Naturą.

Konferencja odbędzie się 9 grudnia br. w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki. Konferencja jest jednodniowa i z uwagi na kwestie logistyczne rozpoczynamy ją o godzinie 11.00, kończymy o 15.30.

Mam nadzieję, że takie godziny pozwolą Państwu na swobodny przyjazd na imprezę oraz powrót do domu. 

Konferencja jest skierowana do nauczycieli i nauczycielek koordynujących projekt Zgodnie z Naturą w szkołach oraz dla osób zainteresowanych poruszaną przez nas tematyką. Podczas spotkania chcielibyśmy podzielić się wiedzą na temat wpływu rozwoju cywilizacji na różnorodność biologiczną i naszym doświadczeniem w edukacji dzieci i społeczności lokalnych oraz praktyką w realizacji działań z młodzieżą wokół tematyki zmian klimatu. Mamy nadzieję, że konferencja będzie doskonałą okazją do wymiany poglądów i dyskusji dotyczących ww. zagadnień.

 

 

 

Serdecznie zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu. Spotkanie jest okazją do wzajemnego poznania oraz podjęcia rozmów na temat roli szkolnych zespołów w projekcie Zgodnie z Naturą. Pierwszeństwo udziału mają uczestnicy/czki projektu. Przewidujemy zwrot kosztów podróży do 150, 00 zł. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Plan konferencji wprowadzającej do projektu Zgodnie z Naturą, Warszawa, 9 grudnia 2014 r., PKiN

10.00 –  11.00   Rejestracja uczestników i uczestniczek

11.00 –  11.10  Oficjalne otwarcie konferencji - dr Jacek Strzemieczny, prezes Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

11.10 –  11.30  Zgodnie z Naturą – wprowadzanie do projektu, Joanna Gus, Julia Godorowska - Centrum Edukacji Obywatelskiej

11.30 – 12.30  Projekty edukacyjne na obszarach Natura 2000 –  jak edukować dzieci i społeczności lokalne, ekspert Krzysztof Gorczyca - Towarzystwo dla  Natury i Człowieka

 12.30 – 13.00  Przerwa obiadowa

13.00 – 14.00   Między tradycją a nowoczesnością, czyli wpływ rozwoju na bioróżnorodność, ekspert Marcin Siuchno -  Stowarzyszenie Ptaki Polskie

14.00 – 15.00 Jak realizować działania z młodzieżą wokół tematyki zmiany klimatu, ekspertka Zuzanna Naruszewicz - Centrum Edukacji Obywatelskiej

15.00 – 15.30 Dyskusja

Pobierz program konferencji:

Zgodnie z Naturą to ogólnopolski program edukacji ekologicznej realizowany w szkołach podstawowych oraz gimnazjalnych, w rejonach, w których występują różne formy ochrony obszarowej, zwłaszcza obszary Natura 2000. Zgodnie z Naturą to inicjatywa promująca aktywności, które są zgodne z zasadami poszanowania przyrody, ale jednocześnie łamią stereotypy na temat obszarów chronionych jako terenów zamkniętych.