Rozpoczynamy rekrutację do programu

Rejestrację do programu Zgodnie z Naturą trwa od 22 września do 19 października 2014 r.

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz internetowy. W celu rejestracji należy utworzyć konto w Społeczności CEO, nastepnie dokonać rejestracji do programu zgodnie z bieżącą instrukcją. Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z regulaminem programu Zgodnie z Naturą.

Program Zgodnie z Naturą to trwający trzy semestry, bezpłatny projekt edukacji ekologicznej skierowany do szkół podstawowych (klas 4-6) oraz gimnazjalnych, znajdujących się w rejonach, w których występują różne formy ochrony obszarowej, głównie Natura 2000 (zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880).

Projekt promujący aktywności, które są zgodne z zasadami poszanowania przyrody i jednocześnie łamie stereotypy na temat obszarów chronionych jako terenów zamkniętych. Więcej informacji na temat programu znajdziecie w zakładce O programie.

 

Zadania szkoły w projekcie:

1.    Uczestniczenie przedstawiciela/ki w konferencji otwierającej projekt (nieobowiązkowe).

2.    Uczestnictwo uczniów/ennic ze szkoły w warsztacie (obowiązkowe).

3.    Uczestnictwo w 5-o dniowym szkoleniu dla nauczycieli/ek (nieobowiązkowe).

4.    Przeprowadzenie przynajmniej jednego projektu lokalnego przez uczniow/ennice w semestrze (semestr letni 2015 oraz zimowy 2015). (obowiązkowe)

5.    Przeprowadzenie przynajmniej trzech zajęć edukacyjnych (podczas całego projektu) z wykorzystaniem przygotowanych przez nas materiałów edukacyjnych. (obowiązkowe)

6.    Sprawozdanie z podejmowanych działań (obowiązkowe).

 

Informacji o programie udzielają także koordynatorki:

Joanna Gus, joanna.gus@ceo.org.pl; tel. 22 825 05 50 w. 108 
Katarzyna Tomasik, katarzyna.tomasik@ceo.org.pl; tel. 22 825 05 50 w. 104