Edukacja leśna jako inspiracja dla nauczycieli/ek

Edukacja, także edukacja dla zrównoważonego rozwoju i edukacja leśna, ulega ciągłym zmianom. Co roku pojawiają się w niej nowe rozwiązania i trendy. Przy obecnym stopniu powiązań między różnymi elementami rzeczywistości nie da się zrozumieć żadnego podsystemu w oderwaniu od innych komponentów. Dlatego na las także patrzy się jak na jeden z elementów układanki tworzącej świat. Aby zrozumieć dzisiejsze znaczenie lasu i jego sytuację należy odwołać się do kultury, zasad gospodarki rynkowej, norm społecznych oraz problemów polityki krajowej i globalnej. Upowszechnia się też przekonanie, że jako ludzkość żyjemy w zamkniętym ekosystemie, w którym żadne koszty nie mogą być trwale pomijane, a my musimy szukać sposobu na zrównoważenie naszego wpływu na środowisko.

 

MĄDRE WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII:

Nowoczesne technologie to dla młodych ludzi coś absolutnie naturalnego. Mądrze wykorzystywane technologie informacyjne mogą odegrać ważną rolę w edukacji, także w edukacji leśnej. Dzięki nim możliwe jest przedstawienie w ciekawy sposób dużej ilości informacji (np. dzięki

• mapom takim jak te na stronie GlobalForestWatch pokazującym m.in. w czasie rzeczywistym ogniska pożarów obszarów leśnych na całym świecie

• lub wizualizacji statystyk dzięki aplikacji Gapminder World pokazującej zmiany w emisji dwutlenku węgla na przestrzeni dziesięcioleci).

Można je również wykorzystać w czasie zajęć prowadzonych w terenie, np. proponując zdobywanie wiedzy na temat sytuacji lasów przy wykorzystaniu zasad geocachingu (geocaching.pl).

 

PEDAGOGIKA PRZEŻYĆ

Pedagogika przeżyć nie jest podejściem nowym, ale w Polsce nadal stosuje się ją dość rzadko. Jest to nurt w edukacji, który koncentruje się na działaniu, to ono jest punktem wyjścia dla procesu uczenia się. Pedagogika przeżyć jest zwykle realizowana pod gołym niebem, wykorzystuje naturę, jej istotnym elementem jest aktywność fizyczna. Zwolennicy tego nurtu w edukacji zachęcają młodzież do udziału w grach i zabawach sportowych, które stają się okazją do obcowania z przyrodą, ubrudzenia się, odczuwania natury różnymi zmysłami i w następnym kroku – do jej zrozumienia.

 

Więcej na ten temat na stronie:

•          konferencji Edukacja przygodą

•          Pracowni Nauki i Przygody (np. obszerny tekst o w języku polskim o outdoor education)

•          opokoa.org.pl

•          oraz w książce Richarda Louv Ostatnie dziecko lasu.

 

Autorka: Anna Mitura