Gramy okolicę w Łagowe

13 czerwca uczniowie i uczennice klas szóstych Szkoły Podstawowej w Łagowie zrealizowały grę terenową pt. „ Zielona inwentaryzacja”.

Grupa opracowała trasę i zadania do realizacji podczas marszobiegu. Na grę zaproszeni byli mieszkańcy i mieszkanki gminy Łagów. Dzieci przygotowały plakaty  i zamieściły informację na facebuku. Uczestniczyło w niej ponad  50. Uczestnicy i uczestniczki rozpoczęły od centrum miejscowości gdzie wykonali pierwsze zadanie wg. załączonej instrukcji i mapy. Następnie, pokonując ok. 3 km zrealizowani 5 zadań. Trzeba było poszukać ukrytego klucza i ułożyć zdanie z „rozsypanki” o kościele w Łagowie, rozpoznać rośliny rosnące w okolicy, rozwiązać test wiedzy o Łagowie, ułożyć puzzle z roślinami i zwierzętami, odszukać skarb w Jaskini Zbójeckiej oraz zaśpiewać ekologiczną piosenkę do podanych słów.

 

Pomimo dużego upału wszyscy uczestnicy i uczestniczki pokonały  trasę i zakończyli grę. Na podsumowanie zorganizowane zostało ognisko z poczęstunkiem ufundowanym przez wójta Gminy. Doceniając wysiłek włożony w grę,  każda osoba otrzymał drobne upominki od Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. Gra terenowa to pierwszy tego typu pomysł na aktywne rodzinne spędzenie czasu wolnego. Zaktywizowało dzieci i dorosłych zrealizowane dzięki współpracy wielu instytucji, a przede wszystkim aktywności dzieci i ich rodziców. Rodzice pomagali dzieciom przygotować zadania, wykosili trawę w miejscy gdzie miały znajdować się przystanki, pomogli przygotować ognisko, Rada Sołecka na czele z panią sołtys przeznaczyła 200 złoty na poczęstunek i zimne napoje, pozyskano drobne upominki z Urzędu Gminy oraz ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.