Obszary natura 2000 – gdzie szukać informacji?

Organem odpowiedzialnym za prawidłowe zarządzanie obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Do jego zadań należy tworzenie, gromadzenie oraz aktualizowanie danych pomocnych w podejmowaniu odpowiednich działań służących ochronie środowiska na obszarach Natura 2000. Pomagają mu w tym regionalni dyrektorzy ochrony środowiska, sprawujący nadzór nad obszarami Natura 2000 znajdującymi się w granicach ich działania, a więc w granicach poszczególnych województw. W sytuacji gdy obszar Natura 2000 mieści się na terenie dwóch lub więcej województw, wówczas podlega on pod to województwo, na terenie którego mieści się największa jego powierzchnia.

(źródło: flickr)

Jak już wiecie niekiedy obszar Natura 2000 pokrywać się może z innymi formami ochrony przyrody, wszystkie za wyjątkiem parków narodowych, zarządzane są przez regionalne dyrekcje ochrony środowiska. Władzę nad parkiem narodowym sprawuje dyrektor parku narodowego i on również zarządza obszarem Natura 2000, jeśli ten pokrywa się z granicami parku narodowego. W przypadku obszarów Natura 2000 znajdujących się na obszarach morskich nadzór nad takim obszarem sprawuje właściwy dyrektor urzędu morskiego. Na terenie zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, na którym znajduje się obszar Natura 2000, zadania w zakresie ochrony przyrody wykonuje miejscowy nadleśniczy.

Aby uzyskać informacje o interesującym nas obszarze Natura 2000 możecie zwrócić się do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz do poszczególnych regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, możecie również sami poszukać informacji na stronach internetowych tych organów.

 

Polecane strony:

Na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) możecie znaleźć zakładkę „Natura 2000”:

http://www.gdos.gov.pl/natura-2000.

GDOŚ stworzył również specjalny serwis poświęcony sieci Natura 2000:

http://natura2000.gdos.gov.pl.

Na stronie serwisu GDOŚ w zakładce „Rozumiem” znajdziecie wyszukiwarkę obszarów Natura 2000: http://natura2000.gdos.gov.pl/datafiles. Wyszukiwarka pokazuje nazwę własną, kod, powierzchnię, województwo, powiaty oraz gminy, na terenie których mieści się szukany obszar Natura 2000. Dodatkowo przy każdym wyszukanym obszarze pobrać można mapę oraz standardowy formularz danych (SDF) zawierający szczegółowe informacje o obszarze. Przy czytaniu SDF pomocna będzie instrukcja wypełniania standardowych formularzy danych – 2012 r. (na dole strony) dostępna pod adresem: http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/nowy-element-3.

W zakładce „Przeglądanie” udostępniono linki do interaktywnych map przedstawiających lokalizację obszarów Natura 2000 na terenie Polski oraz pozostałych państw członkowskich UE: http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/przegladanie. Przyjazny w użytkowaniu jest Geoserwis GDOŚ zawierający interaktywną mapę obszarów Natura 2000 (po prawej stronie ekranu znajdziecie legendę, możecie wybrać interesujące Was formy ochrony przyrody, obszary Natura 2000 podzielono na ptasie i siedliskowe. Na mapie można wyświetlić również warstwę planowanych zmian granic Natura 2000: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/.

Zakładka „Pobieranie” zawiera wyszukiwarkę przydatnych materiałów poświęconych sieci Natura 2000, dzięki którym poszerzycie swoją wiedzę na temat tej formy ochrony przyrody.

Kolejna przydatna wyszukiwarka dostępna jest pod adresem: http://obszary.natura2000.org.pl/. W tym przypadku macie możliwość wyboru nie tylko województwa, ale również powiatu i gminy. Ta wyszukiwarka może okazać się pomocna jeśli chcecie szybko wyszukać obszary Natura 2000 położone najbliżej Waszego miejsca zamieszkania. Na tej stronie znajdziecie również E-szkolenia o Naturze 2000: http://natura2000.org.pl/e-szkolenia/.

Na platformie stworzonej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska „e-Natura2000” udostępnione zostały bezpłatne szkolenia na temat sieci Natura 2000. Podczas szkolenia uczestnik zdobywa szczegółową wiedzę oraz rozwiązuje testy sprawdzające stan posiadanej wiedzy. Osoby, które pomyślnie ukończą test otrzymują imienne certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu: http://e-natura2000.pl/.

 

Autorka tekstu: Katarzyna Tomasik