Projekt z lotu ptaka

Upływający czas daje dystans niezbędny do oceny naszych działań. Okazuje się że to co straszne może być zabawne. To co uznawaliśmy za totalna porażkę porażką może nie być. Największa kłótnia zamienia się w komedię. A stres który nam towarzyszył, teraz wydaje się zabawny lub wręcz śmieszny. Ważne że czas pozwala także na refleksję, na pozbawioną emocji dyskusję nad wspólnymi działaniami.

Mimo że projekt „Zgodnie z Naturą” się skończył, chcemy abyście na chwilę wrócili do czasu jego realizacji. Już nie jako zaangażowani uczestnicy lecz jak osoby stojące z boku. Spójrzmy na wszystko to co zrobiliśmy z dystansu, lub wręcz z góry. Proponujemy dwa zadania angażujące grupę. Może okazać się że wspólne emocje i wspomnienia sprawią że zajmie nam to więcej niż godzina lekcyjna. Nie ma problemu, zrealizujcie jedno. Tu ważne jest wspólne działanie, nie cel, jakim jest realizacja całego scenariusza.

 

  1. PROJEKT TO WITRAŻ SPOJRZEŃ (20 MINUT)

Materiały: kartki A4 przecięte na pół, kredki, mazaki, lub ołówek i długopis. Tablica z magnesami, lub pineski do przypięcia prac

Każdy uczestnik i uczestniczka widzi wydarzenie inaczej. Spojrzenie na inne spojrzenie jest odkrywcze i inspirujące. Wspólne doświadczenia łączą, ale możemy pokazać również punkt widzenia każdego ich uczestniczki lub uczestnika. To naprawdę inspirujące!

Zadaniem uczniów i uczennic będzie narysowania jednej klatki komiksu. Główną rolę gra tu uczestnik. Wydarzeniem które ilustruje jest wybrany moment z realizacji projektu. Możemy wspólnie ustalić z grupą ważne wspólne wydarzenie, lub takie w którym uczestniczyli wszyscy.

Jeśli prowadzący/prowadząca uzna za celowe, może dać uczestnikom i uczestniczkom wybór sytuacji, czyli tego co danej osobie zapadło szczególnie w pamięć. Wtedy powstanie kalejdoskop zdarzeń i postaci.

Zatem zadaniem jest narysowanie siebie w danym momencie projektu, swoje zaangażowanie, emocje, wspomnienia. To co było ciekawe wspaniałe, straszne albo złe. Zobrazuje to co było ważne, pokaże projekt z dystansu i różnych perspektyw.

Prace zbierzmy w jednym miejscu, tak aby powstał witraż obrazujący w rożny sposób tę samą rzecz. Jeśli w grupie będzie siła i chęć omówmy pracę. Sprawdźmy dlaczego te a nie inne wydarzenie zostało narysowane. Dlaczego jest ważne. Być może inni będą w stanie zgadnąć co to za sytuacja. Lub rozpoznają siebie na rysunku. Ważne żeby omówić przynajmniej kilka rysunków. Jeśli każdy uczestnik rysował swój własny moment projektu ustalmy z grupą co się najczęściej powtarza. Sprawdźmy jakie emocje wyrażają rysunki. Być może odkryjemy coś co budziło kontrowersje, a czego nie zauważyliśmy w trakcie realizacji projektu. Być może znajdziemy tu coś co uczniowie i uczennice będą chcieli powtórzyć. Już poza projektem „Zgodnie z Naturą”.

 

  1. NAJLEPSZE, NAJGORSZE, NAJCIEKAWSZE… WSPOMNIENIA Z WSPÓLNEJ PRACY W PROJEKCIE (30 MINUT)

Materiały: opcjonalnie materiały plastyczne, pudła, makulatura – ewentualne rekwizyty

Kolejne zadanie pokazujące wspólne działania z perspektywy czasu. Być może wspólna pamięć jest inna niż to co pamiętamy osobno być może coś co wydawało się nam smutne i trudne w trakcie realizacji projektu teraz już takim nie jest. Teraz, po zakończeniu projektu wygląda zupełnie inaczej. Warto to sprawdzić.

Naszym zadaniem będzie pokazanie krótkiej dramy lub skeczu pokazującego jakieś wydarzenie z trwania projektu, wspólnej pracy nad nim. Przygotuj 5 karteczek, na których wypisz czego ma dotyczyć drama lub skecz: najtrudniejsze zadnie w projekcie; najciekawszy moment projektu, najnudniejsza część pracy w projekcie, największy sukces, największa wspólna porażka lub coś co nam nie wyszło. Podzielmy grupę na 3-4 osobowe zespoły. A następnie pozwól wylosować temat. Jako rekwizytów uczennice i uczniowie mogą używać to co znajduje się w klasie. Grupa wspólnie ustala co chce pokazać, wspólnie przygotowuje przedstawienie i prezentuje je na forum. Ważne aby wszyscy mieli tyle samo czasu na przygotowanie wystąpienia i samo wystąpienie. Możemy pozwolić widowni po wstępie kolejnych grup na wspólne ustalenie co zostało pokazane, jaki moment. Pozwólmy się grupie „wygadać”. Być może uda się uczennicom i uczniom ustalić czy przedstawiony skecz lub drama opowiada o trudnym wydarzeniu, sukcesie, porażce…

Wszystkie skecze i dramy pokazały nam projekt z lotu ptaka. Patrząc z boku i rozmawiając o tym wszystko wygląda inaczej. To ważne. Ważne jest to, co zrobiliście i to, że zrobiliście to razem. Warto zwrócić uwagę grupie, że sukcesem są nawet porażki, byle wyciągnąć z nich wnioski.

 

Powodzenia! <3

Autor tekstu: Marcin Siuchno (Ptaki Polskie)