Scenariusze zajęć wprowadzających

Poniżej znajdą Państwo scenariusze wprowadzające do projektu Zgodnie z Naturą na zajęcia lekcyjne w szkole podstawowej i gimnazjum. Scenariusze dotyczą bioróżnorodności oraz różnych form ochrony obszarowej oraz zostały stworzone w oparciu o podstawę programową (aby przeczytać scenariusz należy kilknąć w kolorową grafikę). Materiały edukacyjne korespondują tematycznie z artykułami zamieszczanymi na stronie programu w zakładce "Artykuły".

 

Bioróżnorodność

Szkoła podstawowa

Formy ochorny przyrody

Szkoła podstawowa

Bioróżnorodność

Gimnazjum

Formy ochorny przyrody

Gimnazjum