Zielona inwentaryzacja w Marcyporębie

Zespół uczniowski ze szkoły podstawowej w Marcyporębie aktywnie zrealizował swój projekt, aktywnie bo śmiało wyszli w teren! Zorganizowali grę terenową pod hasłem „Zielona inwentaryzacja” w Marcyporębie.

Przygotowanie do gry, skierowanej do społeczności lokalnej składało się z kilku etapów: rozdzielenie ról i zadań w zespole, opracowanie pytań i zadań dla odważnych graczy i graczek, wyznaczenie trasy gry i przetestowanie jej, tuż przed wydarzeniem. Dużą uwagę grupa poświeciła promocji wydarzenia, bo przecież im więcej osób dowie się o planowanej grze tym więcej zabawy. W tym celu powstały bogato zdobione plakaty informacyjne i rozwiesili je w okolicy.

W dniu wydarzenia wyznaczona została trasa, a znajdujące się na niej punkty kontrolne były tłumnie odwiedzane przez uczniów i uczennice z innych klas, młodzież z sąsiedniej szkoły i rodziców. Radość i zaciekawienie odwiedzających widać na dołączonych zdjęciach !

 

Uroczystym zakończeniem był wspólny posiłek, podczas którego wręczone zostały wszystkim graczom okolicznościowe dyplomy. Wtedy też był czas na wymianę wrażeń i wspólne świętowanie. Jak relacjonuje zespół uczniowski, pod koniec zabawy wybrzmiewały takie okrzyki jak „Hura! Udało się! Było super!”

Ciekawym punktem całego projektu była ewaluacja działań zespołu uczniowskiego, który zdecydował się na podsumowanie swojej pracy metodą „dłoni”. Każdy z uczniów i uczennic odrysował swoją dłoń na kartce papieru. Na każdym z palców napisał jedną rzecz, dotyczącą ewaluowanego projektu – co było najlepszą stroną – na kciuku, - o czym opowiem znajomym – na wskazującym, - co było najsłabszą stroną – na środkowym, - co bym zmieni – na serdecznym, - czego się nauczyłem – na małym.