Mieszkam na obszarze chronionym

Obszary chronione to tereny o bardzo wysokich walorach przyrodniczych, niezwykle cennych i wyjątkowych w skali całego kraju. Są domem wielu dzikich zwierząt i bogactwem roślinności. Tereny objęte ochroną uważa się za dziedzictwo narodowe, o które należy dbać i które trzeba chronić, abyśmy pięknem przyrody oraz czystym środowiskiem cieszyć się mogli nie tylko my, ale również przyszłe pokolenia. Jeżeli mieszkacie na obszarze chronionym lub w jego okolicy warto zapoznać się z zasadami, których przestrzeganie sprawi, że Wasza obecność na obszarze chronionym będzie dla lokalnej przyrody mniej uciążliwa a Wy sami staniecie się wzorem do naśladowania dla innych.

 

Nie każdy może pozwolić sobie na codzienne obcowanie z dziką przyrodą, dlatego tym bardziej powinniście docenić to, że mieszkacie na obszarze, do którego aby się dostać, wielu ludzi pokonuje niekiedy znaczne odległości. Miejsca ochrony cennej przyrody nazywane są „zielonymi szkołami”. To studnie wiedzy bez dna, mnogość szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych, tablic informacyjnych zachęca do aktywnego wypoczynku, podczas którego możecie pogłębić swoją wiedzę na temat lokalnej przyrody a następnie testować w praktyce ile się nauczyliście. Przebywanie na łonie natury wprawia w dobry nastrój, odgłosy różnych zwierząt, zwłaszcza radosne trele ptaków relaksują i uspokajają. Niektórzy uważają, że określone gatunki drzew posiadają właściwości lecznicze, taka forma terapii nazywana jest sylwoterapią. Ponadto na obszarach chronionych spotkać możecie również ludzi, którzy tam pracują, np. leśników, strażników ochrony przyrody, pracowników dyrekcji parków narodowych. Są to pasjonaci, którzy posiadają bardzo rozległą wiedzę przyrodniczą i doświadczenie, z chęcią opowiedzą Wam o swoich codziennych obowiązkach. Na terenach chronionych bardzo często zlokalizowane są ośrodki edukacji ekologicznej, miejsca stałych i tymczasowych wystaw, warsztatów oraz różnych okresowych wydarzeń dotyczących edukacji ekologicznej.

Nie do każdego obszaru chronionego możemy wchodzić swobodnie. Na obszary ochrony ścisłej wejść można wyłącznie z licencjonowanym przewodnikiem (fot. Katarzyna Tomasik)

 

Aby jednak nasze aktywności na terenach chronionych nie stanowiły zagrożenia dla lokalnej przyrody wprowadza się różnego rodzaju regulacje. Zakazy i nakazy, z którymi spotykasz się na obszarach chronionych, mają na celu oprócz ochrony środowiska naturalnego również wprowadzanie ładu i porządku. Tereny cenne przyrodniczo codziennie odwiedzane są przez niezliczone rzesze turystów, uczęszczane przez mieszkańców oraz pracowników, dlatego ważne jest uregulowanie kwestii dotyczących zasad korzystania z tych terenów. Dokumentem, który zawiera takie ogólne zasady aktywności człowieka na poszczególnych obszarach chronionych jest ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochrony przyrody. Niektóre z nich jak np. parki narodowe posiadają dodatkowo wewnętrzne regulaminy, są one dostępne na stronach poszczególnych parków. Przekraczając granice obszaru chronionego możemy napotkać się tablice zawierające spis reguł dotyczących zachowania na danym terenie chronionym.

Istnieje wiele zasad uniwersalnych dla wszystkich obszarów chronionych, należy zaliczyć do nich m.in. nakaz poruszania się wyłącznie po trasach wyznaczonych. Zejście ze szlaku może powodować duże zniszczenia w przyrodzie, np. rozdeptywanie rzadkich gatunków roślin. Poza szlakiem zlokalizowane być mogą również nory oraz miejsca lęgowe zwierząt, nasza obecność może je stresować i tym samym płoszyć. A płoszenie i niepokojenie zwierząt to jeden z następnych zakazów. Zachowujmy się odpowiedzialnie, nie zbliżajmy się zbyt blisko do dziko żyjących zwierząt, fotografujmy z bezpiecznej odległości. Zwierzęta raz spłoszone mogą nigdy więcej nie powrócić do miejsca, z którego uciekły a co w przypadku gdy chowały młode? Nie wolno dokarmiać dzikich zwierząt, przez takie zachowanie zmieniają one swoje nawyki, przestają poszukiwać pokarmu samodzielnie, zanika ich instynkt samozachowawczy. Co więcej przestają się one bać ludzi, co nie zawsze działa w drugą stronę. Dzikie zwierzęta zaczynają podchodzą niebezpiecznie blisko naszych domostw a ludzie bardzo często nie zdają sobie z tego sprawy, że sami doprowadzili do takiej sytuacji. Wywołuje to u nich niepotrzebny gniew i frustrację. Na obszarach chronionych  zabrania się zrywania i niszczenia roślin oraz zbierania owoców i runa leśnego, ponieważ wiele z tych roślin jest objętych prawną ochroną. Powszechnie obowiązującym nakazem na obszarach chronionych jest również nakaz zachowania ciszy. Czy nie lepiej wsłuchać się w spokojne i relaksujące odgłosy natury?

Mieszkanie na obszarze chronionym to wielka odpowiedzialność za otaczającą nas przyrodę, ale z drugiej strony jest to jeszcze większa przyjemność. Zwłaszcza gdy rozumiemy potrzebę ochrony przyrody oraz szanujemy bioróżnorodność, która nas otacza.

 

Źródła

http://www.ochrona-przyrody.edu.pl/informacje/zasady-zachowania-sie-na-obszarach-chronionych

http://dzieci.erys.pl/lesny_przewodnik

 

Autorka tekstu: Katarzyna Tomasik