Scenariusze zajęć w klasie

Aktywni? Kolejno odlicz! Ruszamy w teren

Zestaw zabaw ruchowych do wykonywania na świeżym powietrzu. 

 

Gdy kończy się bioróżnorodność 

Scenariusz lekcji biologii na temat bioróżnorodności. Jej celem jest zwrócenie uwagi uczniów i uczennic na problem wymierania garunków, przybliżenie pojęcia bioróżnorodność oraz przedstawienie zjawiska spadku bioróżnorodności i jego konsekwencji dla środowiska i człowieka. 

 

Granice możliwości roślin - życie w cieniu człowieka

Scenariusz lekcji przyrody na temat wpływu człowieka na środowisko. Jej celem jest wyjasnienie uczniom i uczennicom, na czym polega zdolność adaptacji roślin do niekorzystnych warunków życia oraz przeprowadzenie eksperymentu w celu uwidocznienia wpływu zanieczyszczeń na rośliny. 

 

O czym szpak śpiewa tak?

Scenariusz lekcji przyrody na temat odgłosów ptaków. Jej celem jest zwrócenie uwagi uczniów i uczennic na ptaki wokół nas, pokazanie, ile ciekawych informacji można wyczytać z ptasich głosów i jak to zrobić, ukazanie zależności między liczba występujących gatunków ptaków a stanem środowiska, zaprezentowanie bogactwa tajemnic przyrody w najbliższym otoczeniu na przykładzie pospolitego gatunku, jakim jest szpak. 

 

Rolnictwo ekologiczne - zrównoważone czy intensywne

Scenariusz lekcji przyrody na temat rolnictwa. Jej celem jest zapoznanie uczniów i uczennic z różnymi sposobami uprawy roślin i typami rolnictwa: intentywnym, zrównoważonym i ekolologicznym oraz zaobserwowanie w praktyce plusów i munusów poszczególnych typów rolnictwa.  

 

Sztuka krajobrazu - sztuka (dla) ziemi

Scenariusz lekcji przyrody lub zajęć artystycznych. Jej celem jest zapoznanie uczniów i uczennic z pojęciem sztuki ziemi, zbadanie metod pracy i motywacjo artystów/artystek, którzy używają środowiska naturalnego i przyrody jako inspiracji artystycznej, realizacja naturalnych instalacji inspirowanych sztuką ziemi. 

 

Trawnik różnorodności 

Scenariusz lekcji przyrody na temat bioróżnorodności. Jej celem jest zwrócenie uwagi uczniów i uczennic na różnorodność i bogactwo życia wokół nich, wyjaśnienie pojęcia "bioróżnorodność" oraz refleksja nad znaczeniem gatunków dla bioróżnorodności. 

 

Waga równowagi - było błoto, będzie złoto!

Scenariusz lekcji biologii na temat eksploatacji Ziemi przez człowieka. Jej celem jest wyjaśnienie młodziezy, na czym polega wymierna wartość przyrody i krajobrazu kulturowego oraz wskazanie, co może być alternatywą dla eksploatacji zasobów naturalnych. 

 

Złap naturę w internecie

Scenariusz lekcji zajęć artystycznych na temat wykorzystywania narzędzi internetowych. Jej celem jest zapoznanie uczniów i uczennic z różnymi funkcjami narzędzi internetowych, w stym ze stosowaniem ich do celów edukacyjnych, analiza przekazów medialnych oraz tworzenie własnych do samodzielnie wyznaczonych celów, ćwiczenie umiejętności doboru odpowiedniego kanału komunikacyjnego w zależności od celu komunikacji, przeprowadzenie kampanii promującej przyrodnicze atrakcje swojej okolicy przy wykorzystaniu wybranych mediów społecznościowych.