Scenariusze zajęć w terenie

Dwa kółka i spółka

Przygotowanie edukacyjnej trasy rowerowej to doskonały sposób na poznanie walów przyrodniczych i kulturowych swojego obszaru oraz integrację z lokalną społecznością. Zajęcia można przeprowadzic zarówno z dziecmi, jak i młodzieżą. Przez ich realizacją należy zwrócic uwagę na sprawność sprzętu, odpowiednio oznaczyć grupę (oświetlenie rowerów, odblaski, kamizelki) oraz przypomnieć o zasadach bezpiecznej jazdy na rowerze. 

 

Idziemy w las

Pomysły zaprezentowane w scenariuszu zajęciowym można dopadować do poszczególnych etapów edukacyjnych w ramach podstawy programowej. Takie zajęcia w terenie mogą też realizować wiele elementów podstawy programowej z kilku przedmiotów jednocześnie. Przed wycieczką należałoby przygotować uczniów i uczennice do wybranych tematów, które będą związane z problematyką waszej wyprawy. 

 

Krajobraz w miniaturze. Wspólnie budujemy edukacyjny ogród zabaw

Uczniowie i uczennice wspólenie ze społecznością lokalną budują naturalny plac zabaw, będący miniaturą krajobrazu charakterystycznego dla ich regionu. Zadanie składa się z kilku etapów: identyfikacja elementów środowiska przyrodniczego, próba przełożenia ich na proste, mniejsze formy, znalezienie partnetów do współpracy. Cekem jeste zaangażowanie społeczności lokallnej, ale może się to wiązać z dodatkowymi wycieczkami, np. do piaskowni lub sklepu ogrodniczego. Kolejnym krokiem jest budowa na terenie szkolnym lub gminnym minaiturowego krajobrazu, który po prostu służy do zabawy. Miejsce takie będzie niestandardowym placem zabaw dla wszystkich dzieci w miejscowości, ale też pozwoli starszym uczniom na obserwację zachodzacych zmian, związanych zarówno z procesami naturalnymi, jak i szkodami czynionymi przez człowieka. 

 

Sąsiedzi śledzi, czyli co piszczy w szuwarach

W tym materiale proponujemay zajęcia terenowe, które przybliżą uczestnikom i uczestniczkom rolę ekosystemów wodnych w środowisku przyrodniczym oraz podpowiedzą, w jaki sposób bezpiecznie penetrować akweny. Dzięki zabawie z mapą, organizacji regat małych statków otaz przemianie dzieci w płazy i gady zbudujecie pozytywny stosunek młodych ludzi do środowiska przyrodniczego. 

 

W poszukiwaniu skarbu. Zabawa w moim regionie

Największym skarbem dzieciństwa jest zabawa. Może ona przybierać bardzo różne formy - od zabaw ruchowych poprzez tematyczne, przygodowe, plastyczne, oparte na współpracy lub rywalizacji. Punktem wyjścia zajęć jest zestawienie tradycyjnego placu zabaw ze środowiskiem przyrodniczym, które oferuje o wiele szersze spektrum możliwości zabawowych. Zadaniem uczniów jest stworzenie listy pomysłów na zabawę z wykorzystaniem przyrody oraz odszukanie miejsc, które nie są placami zabaw, ale fantastycznie nadają się do różnych gier i rozrywek. Główną inspiracją jest książka F. Danks i J. Schofield "Przyrodniczy plac zabaw" oraz projekt "Naturalne place zabaw w Krakowie". W zajęciach wykorzystać można również elementy geocachingu, czyli zabawy w poszukiwanie skarbów za pomocą odbiornika GPS.